Monday, January 25, 2010

SEJARAH PENUBUHAN

Secara ringkasnya Kawasan Rukun Tetangga Fasa Mawar/Dahlia, Taman Pulai Indah ditubuhkan pada tahun 2006. Berlandaskan kepada perpaduan dan persefahaman antara penduduk perlu diterapkan antara kaum, maka dengan sukarelanya beberapa penduduk diketuai oleh En.Nazeri Sarip telah merancang untuk menubuhkan KRT. Tanpa sokongan padu dari penduduk dan semangat berkerja secara sukarela oleh mereka, KRT di Fasa mawar/Dahlia tidak akan wujud hingga kehari ini.

Masaalah kerap terjadinya jenayah pecah rumah di sekitar Taman Pulai Indah juga menjadi faktor dan pendorong penubuhannya hingga ke hari ini. KRT Mawar/Dahlia terus bergiat aktif, hingga mendapat pujian dari Jabatan dan penduduk setempat. pelbagai aktiviti yang melibatkan perpaduan kaum dijalankan bersama.

Skim Rondaan Sukarela (SRS) merupakan nadi utama didalam KRT, dimana ianya memainkan peranan yang amat penting didalam memastikan keselamatan kediaman penduduk setempat. Kerjasama yang diberikan oleh penduduk dalam melaksanakan rondaan secara sukarela menjadi pendorong utama kepada kejayaan KRT.

No comments:

Post a Comment