Tuesday, January 5, 2010

DATABASE PENDUDUK

Salam Hormat Dan salam Perpaduan

Pihak pengurusan KRT telah merangka satu Pangkalan Data Penduduk, Inventori Peralatan dan Kehadiran Mesyuarat dengan mengunakan perisian MS Access bagi memuatkan butir-butir dan maklumat penduduk. Dengan adanya Pangkalan data tersebut ianya akan memudahkan lagi proses mengemaskini Data Bancian Penduduk yang sedang dijalankan.

Pihak pengurusan KRT akan terus merancang dan membangunkan beberapa Pangkalan Data bagi kegunaan pentadbiran. Semuga dengan terbinanya Pangkalan Data tersebut akan lebih memudahkan lagi urusan pengurusan KRT dan penyimpanan maklumat.

Antaramuka ( interface ) yang yang akan terpapar dahulu

Database yang disediakan seperti Maklumat Penduduk,
Inventori Peralatan dan Kehadiran Mesyuarat

Pautan dibahagikan mengikut lorong, pengguna
hanya perlu menekan butang mengikut lorong

Maklumat yang perlu diisi didalam borang bancian
dalam bentuk Database
Senarai maklumat setiap penduduk akan
dipaparkan dalam bentuk report/rekod

Nama penduduk akan disenarai ringkas
dalam satu report/rekod mengikut lorong

No comments:

Post a Comment